Korsmanin talo


 
Korsmanin talo sijaitsee Porin V kaupunginosassa, joka kaavoitettiin kaupungin vuonna 1801 tuhonneen kahdeksannen tulipalon jälkeen vuonna 1811. Hyvin pian sen jälkeen tonteille alettiin rakentaa. Ensimmäiset tiedot asukkaista ovat vuodelta 1823, jolloin noin puolella V kaupunginosan tonteista oli jo asukkaita. Muun muassa Korsmanin talon kanssa samassa pihapiirissä sijaisevalla Rakennuskulttuuritalo Toivon tontilla asuttiin jo tällöin. 

Korsmanin talo on todennäköisesti rakennettu 1870-luvulla ja se on saanut nykyisen ulkoasunsa konemestari Konstantin Korsmanin teettämässä remontissa vuonna 1896.  Tällöin rakennusta korotet­tiin, siihen tehtiin uudet ikkunat ja talo vuorattiin uudelleen sekä maalattiin nykyisten värisävyjen mukaan. Talossa oli tästä lähtien kaksi asuntoa. Tontin pohjoispuoliskolla oli Korsmanin talon lisäksi asuin- ja ulkorakennusrivi sekä kivirakenteinen sauna. Tontti oli jaettu kahteen osaan 1910-luvulle saakka.

Viidennessä kaupunginosassa on ollut vesijohto 1930-luvun puolivälistä, mutta ei ilmeisesti aivan kaikissa taloissa, joten Korsmaneilla ei teknisistä syistä johtuen ole vesijohtoa. Lähin kaivo sijaitsi viereisellä Hevostorilla, mutta paras juomavesi haettiin kuitenkin Kirkkolähteestä.

Huusi sijaitsee ulkorakennuksessa, jossa jokaisella perheellä on ollut oma huusikoppi sekä ainakin osalla asukkaista oma varastotila. Korsmanin talo, Varvinkatu 19 Pori